• pbuzz
  • pbone
  • ptrumpet
Metodoloji

Metodoloji

- PBuzz ile Brass'a Giriş ( Step 1 ) :

JuniorBrass programı 8-13 yaş arası çocuklar için tasarlanmştır.Programda çocuklar 1. yıl PBuzz ile Brass'a Giriş müfredatını işlerler.Bu bölümde enstrüman olarak Brass'ın ilk adımı PBuzz kullanılmaktadır.

PBuzz müfredatı toplamda 8 ay (1 akademik) yıl sürmektedir.Brass öğrencileri toplamda 10 Warm - up , 4 Kids Song ve 7 Show parçasını PBuzz ile performe edecek seviyeye ulaşırlar.

PBuzz Step 1 eğitimini alan Brass öğrencileri yıl sonu gösterileri için toplamda 11(onbir) eserlik bir repertuara erişirler.

PBuzz eğitimleri HarmoniaAcademy tarafından organize edilen ve  Brass Eğitmen Eğitimlerine katılan sertifikalı Brass Trainer'lar tarafından verilir. 

- PBuzz Performance  ( Step 2 ) : 

PBuzz Performance müfredatını Step 1 eğitimini alan öğrenciler takip ederler.Bu bölümde enstrüman hakimiyetini sağlayan Brass öğrencileri Step 2 Performance eğitiminde Key Charlton 'Are You Ready Thirteen Tunes for P Buzz' müfredatını takip ederler.

Toplam 8 ay devam eden bu bölümde Brass öğrencileri yıl sonu gösterileri için toplamda 13 (onüç)  performance eseri çalabilecek duruma gelirler.

- PminiBone & PTrombone ( Step 3) :

Pbuzz Step1 ve Step2 eğitimini bitiren öğrenciler yaşlarına ve enstrüman hakimiyetlerine göre PminiBone veya PTrombone eğitimine başlarlar.Bu bölüm 1 akademik yıl (8 ay) devam eder.

Bu bölümde Brass öğrencileri Warwick Music - Music Marwels Learn To Play The Trombone müfredatını takip ederler. Program sonunda öğrenciler yıl sonu gösterileri için toplam 20 (yirmi) eser çalabilecek repertuara erişirler.

- PminiBone & PTrombone Performance ( Step 4) :

Step 3 eğitimini bitiren öğrenciler için uygulanan ve toplamda 1 akademik yıl (8 ay) devam eden programdır. Performans bölümünde öğrenciler yine WarwickMusic- Music Marwels Learn To Play The Trombone - 2 müfredatını takip ederler. Programın sonunda öğrenciler yıl sonu için 20 eserden oluşan bir müfredata erişirler.

- PTrumpet (Optional) : Step 4 eğitimini bitiren öğrenciler PTrombone ve PMiniBone'da profesyonelleşmeye doğru gidebilirler veya PTrumpet eğitimine geçerler.Bu eğitimide Brass öğrencileri WarwickMusic - MusicMarvels Learn To Play The Trumpet müfredatıı toplamda 16 ay sürecek 2 akademik yıl boyunca takip ederler. 

 

 

  

by harmonia
tools for school
2016 primary gold
resource awards 2018
Instruments by warwick